مقالات آموزش صافکاری

روش صافکاری ماشین بدون رنگ

روش صافکاری ماشین بدون رنگ

صافکاری یکی از مهمترین خدماتی است که در زمینه خودرو ارائه می‌شود. اگر بدنه خودرو دچار آسیب شود، یک صافکار ماهر می‌تواند به خوبی آن

صافکاری با آب جوش

صافکاری ماشین با آب جوش

همه افرادی که در ایران درگیر تصادف با وسیله نقلیه هستند، هراس زیادی از موضوع صافکاری دارند. حتی یک برخورد کوچک با هر چیزی ممکن