کارشناسی خودرو - کارشناسی انواع خودروهای خارجی

یکی از دغدغه افرادی که تصمیم به خرید خودروهای کارکرده دارند این است که حدالمکان خودروئی خریداری کنند که از بدنه و فنی سالم برخوردار باشه یا در صورتی که خودرو دارای مشکلات بدنه یا فنی باشد از کم و کیف آن به طور کامل آگاه باشند و با آگاهی کامل خودروی مورد نظر خودشان را خریداری کنند.با توجه به تجربه چندین ساله در خصوص خدمات زیبایی خودرو با همکاری کارشناسان فنی این خدمات به مجموعه مدوسا اضافه شده است.

مزایای کارشناسی خودرو در مدوسا

کارشناسی بدنه

کارشناسی کامل بدنه

کارشناسی فنی خودرو

کارشناسی کامل فنی و کارکرد

برآورد هزینه های احتمالی بدنه

برآورد هزینه های احتمالی فنی

مراحل کارشناسی خودرو در مدوسا

کارشناسی رنگ با ضخامت سنج و تشخیص بتونه جهت مشخص شدن نواحی آسیب دیده و رنگ شده چرا که رنگ خودروها دارای ضخامت رنگ استاندارد هستند

چک کردن بدنه با اسکنر های مخصوص تشخیص رنگ با طیف های رنگی مختلف جهت مشخص شدن هاله هایی که به دلیل پاشش رنگ و کلر رو بدنه به وجود آمده باشد.

کارشناسی موم های کشیده شده، لولا های و پیچ و مهره های بدنه جهت مشخص شدن فابریک بودن قطعات

کارشناسی دانه رنگ، صدف ها و خواب رنگ بدنه جهت تشخیص فابریک بودن یا تعویض بودن قطعات

کارشناسی فنی موتور، گیبرکس با دستگاه

بازدید کامل زیربندی و جلوبندی خودرو

تست درایو جهت مشخص شدن عملکرد موتور و گیربکس

فرم مشاوره کارشناسی خودرو

با تکمیل فرم زیر در اولین فرصت جهت تعیین وقت کارشناسی با شما تماس خواهیم گرفت.

برای نگهداری از خودروهای لاکچری چه باید کرد؟